Xin chào tất cả Anh (Chị) trên diễn đàn, em là thành viên mới gia nhập diễn đàn này. em có một thắc mắc xin được hỏi như sau:

Công thức tính chuyển từ VN2000 sang WGS84 và ngược lại như thế nào ạ ?

em đang tính chuyển từ tọa độ VN2000 sang tọa độ WGS84 có thể dùng được trên googleMaps hoặc Google Earth. xin cho em ví dụ tính toán cụ thể được không ạ.

Ví dụ em có tạo độ VN200 như sau: X=1223245.952 và Y=614004.964 Vậy kết quả WGS84 là ???. Theo HHmaps tính toán thì B=110334.485988" và L=1064742.781293"

Lý do: em có một file AutoCAD theo tọa độ VN2000 nhưng khi lấy tọa độ đó tính chuyển theo công thức tại Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường thì không đúng với kết quả của phần mềm HHmaps.


Rất cảm ơn Anh (Chị).

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: