Tính chọn đồng bộ thiết bị và các thông số hệ thống khai thác cho mỏ sau:
- Đá Granite (địa hình dương)
- Độ kháng nén f=12
- Độ nguyên khối tương đối cao
- A=1000000 m3/ năm
- Khoảng cách van chuyen từ khai trường đến sân công nghiệp: 500m
Chủng loại thiết bị, số lượng,...

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: