Dear All

Kính gửi Diễn đàn

Hiện nay mình đang làm đồ án tốt nghiệp về quy hoạch mỏ Kaolin khu vực Bảo Lộc, Lâm đồng. Xin hỏi tên diễn đàn có ai có bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 cho mình xin với (danh pháp các mảnh: C48-12-C&D, C48-24-A&B).

Rất cảm ơn quý vị trên diễn đàn

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: