Định hình hóa điều kiện địa chất thủy văn - địa chất công trình khoáng sản cứng ở Việt Nam
Nhiều nhà khoa học Xô Viết nổi tiếng như G.N.Kamenxki (1947), P.N.Panjucov (1959), P.P.Klimentov (1966), V.D.Lomtadze (1981), B.V.Xmirnov (1983),v.v... đã đưa ra các sơ đồ định hình hoá điều kiện khai thác mỏ theo các dấu hiệu riêng về Địa chất thuỷ văn (ĐCTV), riêng về Địa chất công trình (ĐCCT) hoặc kết hợp cả hai. Song, các sơ đồ này chỉ phù hợp cho miền nền và địa máng chính thống. Định hình hoá phải xây dựng trên cơ sở quy luật sinh khoáng của lãnh thổ Việt Nam - miền hoạt hoá magma - kiến tạo xuyên kỳ trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm.......
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: