>>Suy Ngẫm: Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó.
Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.
Henry David Thoreau
.


02-09-2018 smile_nhe
02-02-2018 datapeter2017
02-02-2018 thanhtrunght87
02-02-2018 Duyên Mỹ
02-02-2018 trongtan261
02-02-2018 saxkut877
02-02-2018 phamvy
02-02-2018 trannamquan42
02-02-2018 hoangchiendiali
02-02-2018 caphe85
02-02-2018 hồ duẩn
02-02-2018 phamhahai
02-02-2018 Dungdo24
02-02-2018 Phượng_hus
02-02-2018 hoangkid1123
  • Latest Post
  • Chuyên ngành
  • Ảnh vệ tinh & Map
  • Công nghệ
TarikGuito   Tải Google Earth miễn phí
tuananhvpop   Bản đồ hiện trạng nước dưới đất tỉnh bình thuận 1:100000
noithatdep666   Đứt gẫy hoạt động và nguy cơ tai biến nứt sụt đất vùng núi tỉnh Quảng...
nancunan   Sách tra cứu của nhà kỹ thuật địa chất
binhminh98   Băng dính đóng hàng chuyên dụng – Chất lượng tốt – Giá xuất xưởng
toiyeudcvn   Đồ án - Đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn vùng Hà Thượng – Phục...
daodta   XIN TÀI LIỆU "Giáo trình Hướng dẫn tách màu - sửa màu bản đồ bằng...
Đinh Xuân Hà   giúp đỡ surfer
laivanchu   Cần xin tài liệu về phân tích độ hạt
kieumingo   HELP ME! mọi người giúp em câu này với
Đinh Xuân Hà   Atlat khoáng vật tạo đá và quặng của đá magma
phamngocsang   Công thức tính chuyển từ VN2000 sang WGS84
toan2305s   Địa chất và tài nguyên Việt Nam
vdesseo   Phát hiện thú vị về bề mặt địa chất sao Thủy
daominhthu1207   Xin hướng dẫn về phần mềm TDT địa chất

Diễn đàn:
Chuyên ngành địa chất - Khu vực Sinh Viên

Diễn đàn Địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, nguyên liệu khoáng, môi trường, các hình ảnh, bản đồ địa chất, bản đồ địa hình, các loại đá magma, trầm tích, biến chất.... nơi trao đổi chia sẻ tài liệu về địa chất

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài cuối

  1. Các tài liệu, luận văn, trao đổi, hỏi đáp, đồ án... liên quan đến ngành địa chất chung

    Ban quản trị:

    1. vinhyen91,
    2. mr.geo.9x

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 180
    • Bài gửi: 420
    1. Ban quản trị:

      1. vinhyen91,
      2. mr.geo.9x

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1
      • Bài gửi: 2
    2. Ban quản trị:

      1. vinhyen91,
      2. mr.geo.9x

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 39
      • Bài gửi: 135
    3. Ban quản trị:

      1. vinhyen91,
      2. mr.geo.9x

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 41
      • Bài gửi: 105
    4. Ban quản trị:

      1. vinhyen91,
      2. mr.geo.9x

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 35
      • Bài gửi: 68
    5. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 40
      • Bài gửi: 69
    6. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 23
      • Bài gửi: 40
  2. Các tài liệu, luận văn, trao đổi, hỏi đáp, đồ án... liên quan đến ngành địa chất dầu

    Ban quản trị:

    1. Thiet_PetroGeo

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 29
    • Bài gửi: 50
    1. Ban quản trị:

      1. Thiet_PetroGeo

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2
      • Bài gửi: 2
    2. Ban quản trị:

      1. Thiet_PetroGeo

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 6
      • Bài gửi: 21
    3. Ban quản trị:

      1. Thiet_PetroGeo

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 0
      • Bài gửi: 0

      Bài cuối:

      Chưa có bài
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 14
      • Bài gửi: 19
    5. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 7
      • Bài gửi: 8
  3. Các tài liệu, luận văn, trao đổi, hỏi đáp, đồ án... liên quan đến ngành địa chất công trình

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 60
    • Bài gửi: 106
    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1
      • Bài gửi: 2
    2. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 7
      • Bài gửi: 25
    3. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 19
      • Bài gửi: 34
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 27
      • Bài gửi: 33
    5. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 6
      • Bài gửi: 12
  4. Các tài liệu, luận văn, trao đổi, hỏi đáp, đồ án... liên quan đến ngành địa chất thủy văn - địa chất công trình

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 48
    • Bài gửi: 89
    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2
      • Bài gửi: 2
    2. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 4
      • Bài gửi: 9
    3. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 7
      • Bài gửi: 13
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 24
      • Bài gửi: 50
    5. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 11
      • Bài gửi: 15
  5. Các tài liệu, luận văn, trao đổi, hỏi đáp, đồ án... liên quan đến ngành nguyên liệu khoáng

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 18
    • Bài gửi: 25
    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 4
      • Bài gửi: 7
    2. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 3
      • Bài gửi: 4
    3. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1
      • Bài gửi: 2
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 6
      • Bài gửi: 6
  6. Các tài liệu, luận văn, trao đổi, hỏi đáp, đồ án... liên quan đến ngành môi trường

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 29
    • Bài gửi: 47

    Bài cuối:

    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1
      • Bài gửi: 2

      Bài cuối:

    2. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 10
      • Bài gửi: 10
    3. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 8
      • Bài gửi: 13
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 7
      • Bài gửi: 8
    5. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 3
      • Bài gửi: 14
  7. Hình ảnh, tài liệu đá magma, trầm tích, biến chất..

    Ban quản trị:

    1. nguyentondc

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 26
    • Bài gửi: 71
    1. Ban quản trị:

      1. nguyentondc

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 6
      • Bài gửi: 19
    2. Ban quản trị:

      1. nguyentondc

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 4
      • Bài gửi: 19

      Bài cuối:

    3. Ban quản trị:

      1. nguyentondc

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2
      • Bài gửi: 5
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 13
      • Bài gửi: 26
  8. Ảnh vệ tinh, bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản, bản đồ địa hình, các tài liệu về autocad, arcgis, mapinfo...

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 93
    • Bài gửi: 392
    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2
      • Bài gửi: 8
    2. Map

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 74
      • Bài gửi: 224
    3. Map Team

      (1 Viewing)

      Khu vực chỉ giành cho các thành viên thuộc nhóm 1,2,3 tại quy định

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 17
      • Bài gửi: 160
  9. Tổng hợp các luận văn thạc sỹ, báo cáo, dự án, đồ án...của các ngành địa chất

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 132
    • Bài gửi: 170

    Bài cuối:

    Last 2 posts:

    Cũ Chào cà nhà Tới bài cuối cùng

    07-26-2017 03:06 PM

    Unhappy Cũ Địa hình tại Phủ Lý Tới bài cuối cùng

    03-14-2017 08:51 AM

  10. Khu Thảo Luận

    (1 Viewing)

    Đưa ra những thắc mắc, những gợi ý để cùng nhau trao đổi làm sáng tỏ hơn...

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 43
    • Bài gửi: 75
  11. Sách địa chất, sách về khoáng sản, sách về đá...nơi xuất bản những cuốn sách hay và mới nhất cho dân địa chất

    Ban quản trị:

    1. hoanglanh05

    Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 104
    • Bài gửi: 240
    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 24
      • Bài gửi: 70
    2. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 8
      • Bài gửi: 18
    3. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 14
      • Bài gửi: 24
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 19
      • Bài gửi: 31
    5. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2
      • Bài gửi: 2
    6. Môi trường

      (1 Viewing)

      Ban quản trị:

      1. hoanglanh05

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 18
      • Bài gửi: 18
    7. Tổng hợp những sách hay, quý... liên quan đến ngành địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, môi trường...

      Ban quản trị:

      1. hoanglanh05

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2
      • Bài gửi: 6
    8. Tát cả các sách liên quan đến ngành được đăng tại đây và chỉ có thành viên thuộc 3 nhóm trong thông báo mới có được link

      Ban quản trị:

      1. hoanglanh05

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 17
      • Bài gửi: 71
  12. Forum Actions:

    Forum Statistics:

    • Chủ đề: 83
    • Bài gửi: 87
    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1
      • Bài gửi: 1
    2. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 17
      • Bài gửi: 17
    3. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 65
      • Bài gửi: 69

Forum Information and Options

Users Browsing this Forum

There are currently 4 users browsing this forum. (0 thành viên & 4 khách)