>>Suy Ngẫm:
Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo

Lời nhắn từ diễn đàn

Sorry - no matches. Please try some different terms.