>>Suy Ngẫm: Điều quan trọng không phải là vị trí ta đang đứng mà là hướng ta đi

Lời nhắn từ diễn đàn

Sorry - no matches. Please try some different terms.